Søknad om lån uten sikkerhet

I forbindelse med en søknad om lån uten sikkerhet er det en del dokumentasjon som må være i orden før banken eventuelt kan innvilge en lånesøknad. Det som alltid må returneres sammen med signerte lånepapirer er nyeste lønnslipp og selvangivelse for inneværende år. Likning, skatteoppgjør eller søknad om skattekort er ikke tilstrekkelig dokumentasjon i dette tilfellet. Har du ekstrainntekter i form av for eksempel utleie eller barnebidrag, må også dette dokumenteres og inkluderes. Er du selvstendig næringsdrivende kan du istedenfor lønnsslipp sende inn siste næringsoppgave og/eller oppdatert regnskap hittil i år. Dette må imidlertid være godkjent av en regnskapsfører eller revisor før den kan godkjennes av banken.

Om dokumentasjonen er i orden, er det mulig å få pengene inn på konto allerede samme dag. Andre banker operer med noe lengre tidsintervall og utbetaler vanligvis pengene innen fem virkedager. Hvis du benytter deg av elektronisk legitimering og signering kan pengene være på konto allerede dagen etter. Forutsetningen er i så fall at alle dokumenter blir returnert og signert i henhold til kravene som banken har satt. Ikke alle banker tilbyr elektronisk legitimering og signering, og det er vanligvis i slike tilfeller at pengene blir utbetalt fem dager senere.